Contact

za subjekte podataka u skladu sa članom 13. i 14. GDPR-a

 Kontrolor u skladu sa članom 24 GDPR:

 Kwizda Pharma GmbH („KWIZDA“) 

Effingergasse 21, A-1160 Beč 

Tel. +43 / (0)5 9977 30 400 

Fax. +43 / (0)5 9977 30 320 

Hierdie e-posadres word teen spambots beskerm. Jy benodig JavaScript geaktiveer om dit te bekyk. 

Koju zastupa: Mag Richard P Kwizda 

Stephen Sandor, BSc

 

Službenik za zaštitu podataka u skladu sa članom 37 i dalje. GDPR 

KWIZDA je privatna kompanija, a ne javno tijelo ili tijelo kako je definisano članom 37 (1) GDPR-a. U okviru naše osnovne aktivnosti prema članu 37 (1) b i c GDPR-a, ne vrši se nikakva obimna obrada posebnih kategorija podataka ili ličnih podataka koji se odnose na krivične presude ili krivična djela, niti postoji obrada koja zahtijeva redovno i sistematsko praćenje podataka subjekata u velikom obimu. Iz tog razloga KWIZDA nije u obavezi da imenuje službenika za zaštitu podataka.

Rukovanje ličnim podacima 

KWIZDA veoma ozbiljno shvata zaštitu ličnih podataka. Lični podaci su dijelovi informacija koji se mogu individualno povezati s vama. Primjeri uključuju vašu adresu, ime, poštansku adresu, adresu e-pošte ili broj telefona. Podaci kao što je broj korisnika koji posjećuju stranicu ne smatraju se ličnim podacima, jer se ne dodjeljuju određenoj osobi. KWIZDA tretira lične podatke u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka (posebno osnovnom Uredbom o zaštiti podataka EU, Zakonom o zaštiti podataka DSG 2018), te sa ovom izjavom o zaštiti podataka. U pogledu nezakonite obrade vaših podataka od strane nas, imate mogućnost, prema čl. 77 GDPR, podnijeti žalbu nadzornom tijelu. Uglavnom, u tu svrhu možete kontaktirati nadzorni organ vašeg uobičajenog prebivališta ili mjesta zaposlenja ili sjedišta naše kompanije. U Austriji je to austrijsko tijelo za zaštitu podataka DSB, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, +43 1 52 152-0, Hierdie e-posadres word teen spambots beskerm. Jy benodig JavaScript geaktiveer om dit te bekyk..

Prava vlasnika podataka 

Imate pravo: 

- u skladu sa čl. 15 GDPR, zahtijevati informacije o vašim ličnim podacima koje smo obradili. Konkretno, možete dobiti informacije o svrhama obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima se radi, primateljima ili kategoriji primatelja kojima su vaši podaci bili ili će biti otkriveni, predviđenom periodu u kojem će se podaci čuvati, postojanje prava na traženje ispravka, brisanja ili ograničavanja obrade, ili prigovora na to, pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, izvor vaših podataka, ako ih mi nismo prikupili, i na postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, i bilo koje druge značajne informacije o njihovim detaljima ili uključenoj logici;

- u skladu sa čl. 16 GDPR, zahtijevati hitno ispravljanje ili dopunu netačnih ličnih podataka koje čuvamo;

 - u skladu sa čl. 17 GDPR, da zahtijevamo brisanje ličnih podataka koje čuvamo, osim ako je njihova obrada neophodna za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informisanja, radi poštovanja zakonske obaveze, iz razloga javnog interesa, ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana pravnih zahtjeva;

 - u skladu sa čl. 18 GDPR, zahtijevati ograničenje obrade vaših ličnih podataka u slučajevima kada osporavate točnost podataka, kada je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju ličnih podataka, kada nam podaci više nisu potrebni, ali vi i dalje zahtijevati od njih da uspostave, ostvare ili brane pravne zahtjeve, ili ako ste uložili prigovor na obradu podataka u skladu sa čl. 21 GDPR; 

- Shodno čl. 20 GDPR, da dobijemo vaše lične podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu i da zahtijevate prenos ovih podataka drugom kontroloru; 

- u skladu sa čl. 7 (3) GDPR, da povučete Vašu saglasnost u bilo kojem trenutku, što će značiti da u budućnosti više nećemo vršiti obradu podataka koja je bila uvjetovana ovim pristankom.

Potvrđivanje prava nosioca podataka 

Vi sami odlučujete o korištenju vaših ličnih podataka. Stoga, ako želite protiv nas ostvariti jedno od svojih gore navedenih prava, slobodno nas kontaktirajte putem e-pošte:Hierdie e-posadres word teen spambots beskerm. Jy benodig JavaScript geaktiveer om dit te bekyk.. Kako biste osigurali jasnu identifikaciju, pošaljite zajedno sa svojom prijavom kopiju službene lične karte sa fotografijom i podržite nas u konkretizaciji vaše prijave odgovarajući na pitanja našeg odgovornog osoblja u vezi s obradom vaših ličnih podataka. U svojoj prijavi također navedite ulogu koju ste imali u odnosu na nas (zaposlenik, aplikant, dobavljač, kupac, itd.) i tokom kojeg vremenskog perioda. Ovo će omogućiti brzu obradu vašeg zahtjeva.

Prigovor 

Ukoliko se vaši lični podaci obrađuju na osnovu legitimnih interesa u skladu sa čl. 6 (1) f GDPR, imate pravo, prema čl. 21 GDPR, da uložite prigovor na obradu vaših osobnih podataka, pod uvjetom da postoje razlozi koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili ako se prigovor odnosi na direktni marketing. U posljednjem slučaju imate opće pravo na prigovor, koji ćemo mi implementirati bez ikakvog pozivanja na određenu situaciju. Ako želite iskoristiti svoje pravo na povlačenje ili prigovor, e-mail na: Hierdie e-posadres word teen spambots beskerm. Jy benodig JavaScript geaktiveer om dit te bekyk. će biti dovoljan.

Trajanje i ograničenje čuvanja podataka 

U skladu sa važećim zahtjevima zaštite podataka, u obavezi smo prema članu 5 (1) e GDPR da izbrišemo lične podatke odmah čim se ispuni svrha obrade. U ovom kontekstu želimo istaći da zakonski zahtjevi za čuvanje i rokovi predstavljaju legitimnu svrhu obrade ličnih podataka. U svim slučajevima podatke ćemo čuvati i čuvati u ličnom obliku do kraja poslovnog odnosa ili do isteka važeće garancije ili roka zastare; osim toga, do okončanja svih pravnih sporova u kojima se podaci traže kao dokaz; ili u svakom slučaju do isteka treće godine od posljednjeg kontakta sa poslovnim partnerom.

 

Prosljeđivanje podataka 

Vaši lični podaci neće se prenositi bilo kojoj trećoj strani u bilo koju drugu svrhu osim onih navedenih u nastavku. Vaše lične podatke ćemo proslijediti trećim licima samo kada: 

- dali ste svoju izričitu saglasnost, u skladu sa čl. 6 (1) GDPR, 

- prema čl. 6 (1) f GDPR, prijenos se vrši radi zaštite operativnih interesa, ili je neophodan za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva, i nema razloga za pretpostavku da imate preovlađujući interes, koji mora biti zaštićen, u neprosljeđivanje vaših podataka,

 - u slučaju da postoji zakonska obaveza prosljeđivanja podataka iz čl. 6 (1) c GDPR, i - ovo je zakonski dozvoljeno i neophodno prema čl. 6 (1) b GDPR za obradu ugovornih odnosa s vama.

 

Korištenje naše web stranice 

a) Kada pristupate našoj web stranici, pretraživač koji se koristi na vašem krajnjem uređaju automatski šalje informacije na server naše web stranice. Ove informacije se privremeno pohranjuju u takozvanu datoteku dnevnika. Bez ikakve akcije s vaše strane, sljedeće informacije se prikupljaju i čuvaju do njihovog automatskog brisanja: 

- IP adresa računara koji pristupa

- Datum i vrijeme pristupa 

- Naziv i URL preuzete datoteke 

- Web stranica sa koje je napravljen pristup (referrer URL)

- Korišteni pretraživač i, gdje je primjenjivo, operativni sistem vašeg računara i naziv vašeg provajdera pristupa. Gore navedene podatke ćemo obrađivati u sljedeće svrhe: 

- Garantovanje glatke konekcije na web stranici 

- Garantujemo udobno korištenje naše web stranice 

- Procjena sigurnosti i stabilnosti sistema i 

- Druge administrativne svrhe. Pravni osnov za obradu podataka je čl. 6 (1) f GDPR. Naš legitimni interes proizlazi iz gore navedenih svrha prikupljanja podataka. Ni pod kojim okolnostima nećemo koristiti prikupljene podatke u svrhu donošenja bilo kakvih zaključaka o vašoj osobi. Osim toga, također koristimo kolačiće i analitičke usluge za posjete našoj web stranici. Više informacija o tome možete pronaći u odjeljku „Kolačići“ u ovoj izjavi o zaštiti podataka. Kada koristite naš kontakt obrazac za upite svih vrsta, nudimo vam mogućnost da nas kontaktirate putem obrasca koji se nalazi na web stranici. Za to je potrebno unijeti ispravnu e-mail adresu, kako bismo znali od koga je zahtjev stigao i kako bismo mogli odgovoriti. Dodatne informacije mogu se dati dobrovoljno. Podatke obrađujemo u svrhu uspostavljanja kontakta u skladu sa čl. 6 (1) GDPR na osnovu vašeg dobrovoljnog pristanka. Lični podaci koje prikupljamo za korištenje obrasca za kontakt bit će automatski izbrisani nakon što obradimo vaš upit.

Kolačići 

Naša web stranica koristi takozvane kolačiće. Ovo su male tekstualne datoteke koje se instaliraju na vaš krajnji uređaj uz pomoć pretraživača. Ne uzrokuju nikakvu štetu. Koristimo kolačiće kako bismo mogli dizajnirati našu ponudu na način prilagođen korisniku. Neki kolačići ostaju pohranjeni na vašem krajnjem uređaju dok ih ne izbrišete. Ovo nam omogućava da prepoznamo vaš pretraživač kada sljedeći put posjetite našu web stranicu. Ako to ne želite, možete postaviti svoj pretraživač na način da vas obavještava o instalaciji kolačića, što možete dopustiti od slučaja do slučaja. Deaktiviranje kolačića može ograničiti funkcionalnost naše web stranice.

 

Log fajlovi servera 

Dobavljač web stranice automatski prikuplja i pohranjuje informacije u takozvanim serverskim log datotekama koje nam vaš pretraživač automatski šalje. to su:

 - Tip pretraživača/verzija pretraživača

 - Korišteni operativni sistem 

- URL 

 - Hostname računara koji pristupa

 - Vrijeme zahtjeva servera 

Ovi podaci se ne mogu pripisati bilo kojoj određenoj osobi. Ovi podaci se ne spajaju s drugim izvorima podataka. Zadržavamo pravo da ove podatke provjerimo retrospektivno, ako postanemo svjesni konkretnih indicija nezakonitog korištenja.

Web analiza 

Ova web stranica koristi funkcije usluge web analize Google Analytics. Dobavljač je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD. Google Analytics koristi takozvane „kolačiće“. Ovo su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu kako bi se omogućila analiza vašeg korištenja web stranice. Informacije koje generiraju kolačići o vašem korištenju ove web stranice obično se šalju na Google server u SAD-u i tamo pohranjuju. 

Koristimo Google Analytics samo sa aktiviranom IP anonimizacijom. To znači da na ovoj web stranici Google unaprijed skraćuje vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije ili u drugim državama potpisnicama sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima će se puna IP adresa prenijeti na Google server u SAD-u i tamo skraćivati. Google će koristiti ove informacije u ime operatera ove web stranice za procjenu vaše upotrebe web stranice, za sastavljanje izvještaja o aktivnostima na web stranici i za pružanje drugih usluga koje se odnose na korištenje interneta i aktivnosti na web stranici. Google neće povezati IP adresu koju prenosi vaš pretraživač u okviru Google Analytics sa bilo kojim drugim podacima.

 Možete spriječiti instalaciju kolačića odabirom odgovarajućih postavki u softveru vašeg pretraživača; međutim, skrećemo vam pažnju na činjenicu da ako to učinite možda nećete moći koristiti punu funkcionalnost ove web stranice. Osim toga, možete spriječiti da Google prati i obrađuje podatke koje generiše kolačić koji se odnose na vaše korištenje web stranice (uključujući vašu IP adresu) preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećem linku: http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 Više informacija o korištenju podataka u reklamne svrhe od strane Googlea, opcijama podešavanja i prigovora, možete pronaći na Google web stranicama: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/pa... (“Kako Google koristi podatke kada koristite web stranice ili aplikacije naših partnera”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Kako Google koristi kolačiće u oglašavanju”), kao i http://www.google .de/settings/ads i http://www.google.com/ads/preferences/ (“Kontrolirajte informacije koje Google koristi da vam prikazuje oglase”).

Sadržaj 

Naša web stranica može sadržavati veze do web stranica trećih strana („spoljne veze“). Ove eksterne veze podliježu odgovornosti odgovarajućeg operatera. KWIZDA nema nikakvog utjecaja na sadašnji i budući dizajn ili sadržaj povezanih stranica. Postavljanje eksternih linkova ne znači da je sadržaj KWIZDA sadržaj. Nije moguće ili razumno da KWIZDA sprovodi stalne provjere vanjskih veza bez ikakvih konkretnih naznaka kršenja zakona. Međutim, ako postanemo svjesni bilo kakvog kršenja zakona, takvi vanjski linkovi će biti odmah izbrisani.

Siguran pristup za profesionalne krugove 

Web stranica je podijeljena na dva strogo odvojena dijela. Prvi dio web stranice su opće informacije o Kwizda Pharma GmbH i univerzalno je dostupan. Drugi dio je namijenjen samo za članove medicinske profesije u skladu sa paragrafom 50, odjeljak 1 rečenica 2 AMG (Austrijski zakon o medicinskim proizvodima), pristup kojem je ograničen korištenjem korisničkog imena i lozinke putem DocCheck-a.

Autorska prava

Cijeli sadržaj web stranice vlasništvo je Kwizda Pharma GmbH i zaštićen je autorskim pravima. Korisnik može učitati, ispisati ili kopirati sadržaj web stranice samo u privatne svrhe. Bilo kakva promjena, reprodukcija, distribucija ili javno prikazivanje web stranice ili njenih dijelova je nezakonita bez prethodnog pismenog pristanka Kwizda Pharma GmbH i predstavljala bi krivično djelo krivotvorenja u slučaju kršenja. 

Zaštitni znakovi

Svi nazivi proizvoda i logotipi koji se pojavljuju na ovoj web stranici su zaštićeni zaštitni znakovi, bez obzira na veličinu fonta ili prisustvo simbola marke. Upotreba ili zloupotreba naziva proizvoda i logotipa izričito je zabranjena bez prethodnog pismenog pristanka Kwizda Pharma GmbH i bit će krivično gonjena u skladu sa važećim zakonom. 

E-mail 

Ako nam pošaljete upite e-poštom, vaše podatke, uključujući kontakt podatke koje navedete, pohranit ćemo u svrhu odgovora na vaš upit i za sva dodatna pitanja. KWIZDA izričito skreće pažnju na činjenicu da prijenos podataka na internetu (npr. tokom komunikacije putem e-pošte) može biti osjetljiv na sigurnosne praznine i ne može se neprimjetno zaštititi od pristupa trećih strana. 

Komercijalno oglašavanje 

Upotreba kontaktnih podataka u našem impresumu ili našoj web stranici za komercijalno oglašavanje je izričito nepoželjna, osim ako smo dali svoju pismenu suglasnost. KWIZDA, i sve osobe navedene na ovoj web stranici, ovime se protive bilo kakvoj komercijalnoj upotrebi ili prosljeđivanju ovih podataka. 

Sigurnost podataka 

Tokom vaše posjete našoj web stranici koristimo široko rasprostranjenu metodu SSL (Secure Socket Layer) u kombinaciji sa trenutno najvišim nivoom šifriranja koji podržava vaš pretraživač. Ovo je općenito 256-bitna enkripcija. Ako vaš pretraživač ne podržava 256-bitnu enkripciju, vraćamo se na 128-bitnu v3 tehnologiju. Možete vidjeti da li se pojedine stranice naše web stranice prenose u šifriranom obliku pomoću zatvorene ilustracije simbola ključa ili brave u statusnoj traci vašeg pretraživača. 

Nadalje, koristimo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše podatke od nasumične ili namjerne manipulacije, djelomičnog ili potpunog gubitka, uništenja ili neovlaštenog pristupa treće strane. Naše sigurnosne mjere se kontinuirano poboljšavaju u skladu sa tehnološkim razvojem. 

Izmjene i dopune ove izjave o zaštiti podataka 

Dalji razvoj naše web stranice i ponuda, ili izmijenjeni zakonski ili službeni zahtjevi mogu zahtijevati izmjene i dopune ove izjave o zaštiti podataka. Ažuriranu izjavu o zaštiti podataka možete preuzeti i ispisati u bilo kojem trenutku s naše web stranice www.kwizda-pharma.at 

Beč, 1. mart 2018 

Kwizda Pharma GmbH 

Hierdie e-posadres word teen spambots beskerm. Jy benodig JavaScript geaktiveer om dit te bekyk.

Please rotate your device to portrait mode for better experience.